Gatemegling, Vestfold Røde kors

VESTFOLD RØDE KORS får 150000 kroner til kursmateriell og utstyr

Gatemegling er basert på såkalt ung-til-ung-metodikk der trygge frivillige bidrar som kursholdere, meglere og praktiske tilretteleggere. Kurset er en utdanning i konflikthåndtering og ikkevolds-kommunikasjon for ungdom, i en kombinasjon av øvelser, lek, teori og refleksjoner. Vestfold Røde kors får midler til utstyr og kursmateriell i forbindelse med at de bygger opp Gatemegling som et fast tilbud for ungdom i Vestfold.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?