Geitmyra birøkterlag

Geitmyra birøkterlag fikk 10.000 kroner våren 2015 til birøkterdrakter i barnestørrelser og utstyr til undervisningsopplegg.

Birøkterlaget er etablert i Geitmyra kommunale skolehage på Sagene i Oslo. Der har de siden mai 2012 hatt fruktbare aktiviteter rettet mot barn og unge, særlig i form av undervisning for skoleelever.

Anslagsvis gir de hvert år 1200 skoleelever mulighet, både teoretisk og praktisk, til å bli kjent med honningbienes liv og deres særdeles viktige økologiske rolle i verdens matproduksjon.

De ønsker seg utstyr som kan bidra til at opplegget med å lære barn om biene kan utvides og oppgraderes.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?