Geitmyra flerbrukshage

GEITMYRA RINGSAKER MATKULTURSENTER FOR BARN AS fikk 735 000 kroner til skilt og formidling i 2024

Geitmyra Ringsaker planlegger å skape en levende og inkluderende møteplass i Brumunddal sentrum, Geitmyra flerbrukshage. Gjennom mat og dyrking som en brobygger, fokuserer de på å skape tilhørighet, læring, samt en smak- og sansesti tilgjengelig for alle i en flerbrukshage med ulike soner. Til formidling i hagen skal det settes opp fysiske, taktile skilt, laget av håndverkere. Hvert enkelt skilt skal representere selvstendige kulturuttrykk utarbeidet av kunsthåndverkere og som fremmer lokale håndverkstradisjoner. Geitmyra Ringsaker Matkultursenter for Barn AS har fått tildelt 735 000 kr til skilt og formidling.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?