Generasjon aksjon

HOLD NORGE RENT får 3325000 kroner til utvikling og gjennomføring av tiltak i Strandrykkeuka og i prosjektene Min bit av Norge og #likefinsomfør

Den ideelle medlemsorganisasjon Hold Norge Rent arbeider for et søppelfritt Norge. De jobber for å engasjere til opprydning av søppel, og for å forebygge forsøpling. Den årlige Strandrykkeuka, som er Norges største kollektive ryddedugnad, er en av de viktige aktivitetene de gjennomfører. Nå ønsker de å tilrettelegge for økt dugnadsinnsats og å utvide arbeidet for forebygging og opprydding av marint avfall i hele Norge. Dette skal gjøres gjennom flere ulike prosjekter, blant annet gjennom videreføring av prosjektet Min bit av Norge, #likefinsomfør og Strandryddeuka 2022.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?