Generasjonshage ved Fyresvatn

FYRESDAL KOMMUNE får 200000 kroner til utstyr til bær- og grønnsakshage og oppgradering sti og gapahuk

Barnehagen og skolen skal sammen med beboere på sykehjemmet lage en hage med frukttrær, bærbusker, potetåker og grønnsaker. Sammen skal de dyrke, utnytte råvarene, lage mat og ha felles måltid. Nede ved Fyresvatn er det også en gapahuk som skal rustes opp. Det skal også etableres en fiskedam.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?