Generasjonsmøte over sykler

Der du bor – Grenland får 290.000 kroner til Rickshaw-sykler og barnehagesykler.

Gavemottaker består av et nettverk på Grenland, hvor blant annet nærmiljøsentre, lokale foreninger og lag er medlemmer. De jobber for å fremme utvikling i nærmiljøene og fokuserer for eksempel på å etablere flere gode kontaktpunkter mellom generasjoner. Det har de gjort med prosjektet “Sykling uten alder”, hvor ungdommer har tatt med seg eldre på sykkeltur, i rickshaws. Dette tilbudet ønsker gavemottaker å utvide med et samarbeid mellom også eldresentre og barnehager. Ved å dra i gang fellesturer kan både de yngste og de eldste borgerne, i tillegg til ungdommene, få ta del i gleden ved generasjonsmøter.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?