Generasjonsmøte over sykler

Sauherad kommune /Sagavoll Folkehøgskole får 153.040 kroner til to transportsykler.

Kommunen og folkehøgskolen vil gå sammen om et prosjekt for beboere i instutisjoner og elevene på skolen. Der skal det etableres kontakt mellom enkeltpersoner på tvers av generasjonene. Møtepunktene skal baseres på felles interesser og elever og beboer skal sammen foreta for eksempel sykkelturer. Prosjektet vil gi økt livskvalitet og også opplyse den oppvoksende generasjon om hvordan det er å bli eldre.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?