Generasjonsmøte

LOVISENBERG OMSORG AS fikk 50 000 kroner til Generasjon M-prosjekt i 2024

Med mål om å bygge bro mellom generasjonene, satser Lovisenberg Omsorg AS på å gi ungdom deres første jobberfaring gjennom meningsfulle roller som turvenner, samtalepartnere og matlaging for de eldre. Gjennom samarbeidet med sosialentreprenørbedriften “Generasjon M”, skaper de gode møteplasser og hyggelige opplevelser for både unge og gamle. Lovisenberg Omsorg AS har fått tildelt 50.000 kroner til Generasjon M-prosjektet.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?