Generasjonsmøter

Generasjonsmøtet M AS får 50.000 kroner til kameraer og aktiviteter for beboere på sykehjem.

Høsten 2011 stiftet fem jenter fra Foss videregående skole Generasjonsmøtet M. De tilbyr besøkstjenester til sykehjem i Oslo kommune, og besøksvennene er ungdommer i alderen 14 – 20 år. Målet er å redusere avstanden mellom ungdommer og eldre ved at de gjør sosiale aktiviteter sammen. Prosjektet har blitt en suksess, og etter at jentene gikk ut av videregående skole er bedriften videreført som et AS. I løpet av de to siste årene har besøkstjenestene vært til glede for mange beboere på flere sykehjem. Nå ønsker de å utvide tjenestene til flere sykehjem. I den forbindelse skal de iverksette pilotprosjekter på to sykehjem til. Sammen med beboerne gjør aktiviteter, og trivselen for de eldre øker betraktelig. Besøkene dokumenteres i egne album, slik at både beboere, pårørende og sykehjemspersonell kan følge med på utviklingen fra uke til uke.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?