Generasjonsmøter med sang

Folkeakademiet fikk 430.000 kroner i 2016 til å utvikle kursmateriell og sangbok i forbindelse med prosjektet «Generasjonsmøter med sang».

Folkeakademiet vil gi flest mulig mennesker kunstneriske og kulturelle opplevelser og mer enn 200 000 deltok på aktiviteter i deres regi i 2015. De formidler kultur og kunnskap og vektlegger at barn, voksne og eldre ikke bare skal oppleve kultur, men og selv være kulturaktive. Deres tiltak er ofte generasjonsoverskridende.

Generasjonsmøter med sang er et prosjekt som har oppstått gjennom Krafttak for sang. Dette er en samarbeidsallianse bestående av 24 sang- og kulturorganisasjoner. De syngende institusjonene forplikter seg til å legge til rette for gode sangopplevelser i form av konserter, allsangarrangementer og daglig mulighet for sang i miljøet til beboerne, gjerne i form av besøk av barnehagebarn og skoleelever.

Generasjonsmøtene har verdi som trivselsfremmer og sosialisering for beboerne, men ikke minst som læringsarena for barn og unge når det gjelder lokal og nasjonal kulturarv. Med kompetanseheving hos barnehageansatte, ansatte i skolen, institusjonsansatte og frivillige legges det til rette for gode generasjonsmøter med sang. Sangboka vil ha fokus på norsk sangtradisjon og vil være viktig i forberedelsene til sangmøtene.

 

 

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?