Generasjonsmøtet M

Generasjonsmøtet M får 33000 kroner til nettbrett, spillkonsoller, bowlingsett, quizbøker osv. Høsten 2011 stiftet fem jenter fra Foss videregående skole Generasjonsmøtet M, kjent under navnet “M”. De tilbyr besøkstjenester til sykehjem i Oslo kommune, og besøksvennene er ungdommer i alderen 14 – 20 år. Målet er å redusere avstanden mellom ungdommer og eldre ved at de gjør sosiale aktiviteter sammen. Aktivitetene gjøres blant annet ved hjelp av teknologiske verktøy, og undersøkelser viser at dette har bidrat til økt trivsel hos beboerene på sykehjemmene. Hver uke aktiviseres ca 80 beboere, og virksomheten utvides stadig.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?