Generasjonspark

NORDRE GREVERUD VEL får 350000 kroner til aktivitetsanlegg og møteplass

Nordre Greverud Vel ligger i Nordre Follo kommune og vellets beboere sogner til både Myrvoll og Greverud. Nå får de tilbake en plass som de disponerer og etter en idèmyldring fra innbyggerne ønsker de nå å etablere Greverud Generasjonspark. Her skal de tilrettelegge for lek, egenaktivitet, fasilitere inkludering i et mangfoldig og flerkulturelt nærmiljø og bruke stedet som et møtepunkt og sosial aktivitetsplass. De stiller selv med en stor egenandel og mye dugnadsinnsats.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?