Generasjonssang – musikalske møter

KRAFTTAK FOR SANG får 1788385 kroner til prosjektet Generasjonssang – musikalske røtter

Krafttak for sang er et samarbeid mellom 27 sang- og kulturorganisasjoner. De syngende institusjonene forplikter seg til å legge til rette for gode sangopplevelser i form av konserter, allsangarrangementer og daglig mulighet for sang i miljøet til beboere på eldresenter, gjerne i form av besøk av barnehagebarn.

Generasjonsmøtene har verdi som trivselsfremmer og sosialisering for beboerne, men ikke minst som læringsarena for barn og unge når det gjelder lokal og nasjonal kulturarv. Med kompetanseheving hos barnehageansatte, institusjonsansatte og frivillige legges det til rette for gode generasjonsmøter med sang.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?