Geo-Lab ved Kongsberg Bergverksmuseum

NORSK BERGVERKSMUSEUM får 1250000 kroner til utstyr og installasjoner i Geo-lab

Museet er et kultur- og naturhistorisk museum som forvalter viktige deler av Kongsbergs historie og identitet knyttet til Kongsberg Sølvverks historie, mynt og medaljeproduksjon, skihistorie og nyere industrihistorie. I tillegg ivaretar museet nasjonale oppgaver relatert til bergverkshistorie. Nå ønsker de å skape en attraktiv møteplass for barn og unge i nærmiljøet. En arena som inspirerer til å utforske, eksperimentere og lære om geologi og teknologi på helt nye måter. Geo-laben skal bli en slik arena, og her skal de mellom 3 – 4000 skoleelvene som gjester museet årlig kunne jobbe og reflektere over dagsaktuelle tema knyttet til bærekraftig utvikling relatert til naturressurser og miljøansvar. Laben skal også være åpen for aktiviteter på kveldstid og i helger.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?