Geoportal på Hadeland

RANDSFJORDMUSEET AS får 400000 kroner til berøringsskjermer og utvikling av kart og pedagogisk tekst

Randsfjordmuseet er et regionalt natur- og kulturhistorisk museum, konsolidert av fire tidligere enkeltmuseer og eid av 6 kommuner. Organisasjonen ønsker å starte opp prosjektet Geoportal, som har som formål å øke barn og unges nysgjerrighet for omgivelsene og naturresursene, og flytte mer undervisning ut i naturen. Tiltaket vil bestå av en geologisk kunnskapsbase, samt et interaktivt kart som skal vise geologiske ressurser og historie på Hadeland. Det er allerede samlet inn informasjon som skal brukes i formidlingen. Geoportalen vil være tilgjengelig på nett, og med berøringskjerm på Hadeland Bergverkmuseum. Den legger opp til to pedagogiske valg: ett rettet mot 5. klasse i grunnskolen og et rettet mot elever i VGS.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?