Gimsøy Jeger- og fiskeforening

Gimsøy Jeger- og fiskeforening får 7.000 kroner til turbok-kasser og bøker.

Gimsøy Jeger- og Fiskeforening motiverer til bruk av naturen blant annet ved å poengsette turmål og å premiere turgåere med et visst antall poeng. De legger ut bøker hvor folk registrerer seg. Sparebankstiftelsen DNB bidrar med gave til turbok-kasser og turbøker.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?