Gjenoppføring av låve på Lågdalsmuseet – fase 2

VIKEN FYLKESKOMMUNE fikk 412 525 kroner til gjenoppføring av låvebygning i 2024

Lågdalsmuseet gjenoppfører en gammel låvebygning som skal tas i bruk som formidlingsarena. Underveis i arbeidet arrangeres kurs i tradisjonshåndverk for ungdom. Viken Fylkeskommune v/Lågdalsmuseet har fått tildelt 412 525 kr til fase 2 av prosjektet gjenoppføring av låvebygning.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?