Gjenoppføring av låve på Lågdalsmuseet

VIKEN FYLKESKOMMUNE får 700000 kroner til gjenoppføring av låve og håndverkskurs

På Lågdalsmuseet i Kongsberg skal det reises en låve, som skal brukes til driftsbygning og kursverksted av både Lågdalsmuseet og Buskerud bygningsvernsenter. I fjøsdelen av låven skal det formidles husdyrhold og matkultur.
Murerelever fra flere skoler i området skal få være med i gjenoppføring av låven og få lære tradisjonelle murerteknikker. Når låven står ferdig, vil det også være et sted for formidling av tradisjonshåndverk til elever i regi av Den kulturelle skolesekken.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?