Gjenreising av Auen bryggerhuset

REIDVIN-TUNET får 833500 kroner til restaurering og kurs

Reidvin-tunet ligger i Hillestad i Holmestrand kommune og består av flere historiske bygninger og en staude- og urtehage. Tunet driftes på dugnad og er et sted hvor mange frivillige organisasjoner i området kan ha aktivitet og arrangementer. De får støtte til å sette opp et bryggerhus på tunet, og i løpet av arbeidsperioden skal de ha flere kurs i lafting og formidling for skoleelever i muring. Når huset står ferdig vil det brukes til formidling av mattradisjoner og plantefarging blant mye annet.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?