Gjenskaper gamledagers bygdeliv

På Lier Bygdetun gjenskaper en gjeng frivillige og tradisjonshåndverkere gamledagers bygdeliv så barna kan oppleve lokalhistorien.

Alle foto: Katrine Lunke

Rammen for å oppleve tiden før biltrafikk og mobiltelefoner kan neppe bli bedre enn på Lier Bygdetun. Tunet ligger godt skjermet fra moderne bebyggelse. Her får du følelsen av å være på landet i gamledager, selv om nåtiden ikke er langt unna.

«Vi ønsker å etablere et autentisk gårdstun fra slutten av 1800-tallet for å formidle gårdsdrift, håndverk, kulturlandskap og hageanlegg fra denne tiden for dagens og framtidens generasjoner,» skrev bygdetunet i søknaden til Sparebankstiftelsen DNB.

Den handlekraftige frivillige gjengen har tatt på seg en stor restaureringsoppgave. Bygninger fra 1600-, 1700- og 1800-tallet restaureres til et gårdstun med våningshus, låve, stabbur, smie, frukthage og nyttehage. De har hentet gamle bygninger fra andre steder i Lier og setter dem opp igjen. Nå jobber de med et våningshus fra Vestre Egge som settes opp av både profesjonelle håndverkere og frivillige, samtidig som de gir kurs i tradisjonshåndverk.

Ønsker du å formidle tradisjonshåndhverk til en yngre generasjon?

Gjennom årene har Lier Bygdetun fått flere tildelinger fra Sparebankstiftelsen DNB.

– På Lier Bygdetun er de flinke til å involvere barn og unge i det å ta vare på kulturarven, derfor er dette et godt eksempel på et prosjekt vi gjerne støtter, sier Tuva Løkse i Sparebankstiftelsen DNB.

Lier Bygdetun besøkes av mange barn og unge, inkludert skoleelever. De lærer både lokalhistorie og får oppleve tradisjonshåndverk i praksis. Ungdommer fra 15 til 18 år har fått som ekstrajobb å være med å utvikle aktiviteter for barn og unge.

I sommerferien inviterer bygdetunet skoleelever på “Tidsreisen” – 100 år tilbake i tid. På tunet er det blant annet en gammel skolebygning fra 1870.

Tildelinger til Lier Bygdetun

2022: Lier Bygdetun fikk 7.000.000 kroner til å ferdigstille våningshuset fra Egge, sette opp et stabbur og gjøre i stand uteområdet med tun, hage, frukthage, nyttehage, vei og gjerder, samt kurs i tradisjonshåndverk.

2021: 50.000 kroner til utstyr til kurs i tradisjonshåndverk.

2019: 1.000.000 kroner til gjenreising av et våningshus fra Egge. Bygget settes opp av håndverkere og med en stor grad av frivillig innsats. Som en del av arbeidet holdes det kurs i lafting og vindusrestaurering.

2019: Lier Bygdetun fikk 300.000 kroner til teateroppsetning om St. Hallvard i utendørsamfiet, me barne- og ungdomsteatergruppene i Lier.

2017: Lier Bygdetun fikk 300.000 kroner til ferdigstillelse av Helgerudbygningen, en svalgangsbygning som er bygdetunets eldste bygning fra 1670.

2016: Lier Husflidslag fikk 68.000 kroner utstyr til birøkt.

2015: Lier Bygdetun fikk 300.000 kroner til istandsetting av et originalt snekkerverksted fra 1908.

2015: Lier Husflidslag fikk 70.000 kroner til sommerferietilbudet Tidsreisen.

2014: Lier Bygdetun fikk 300.000 kroner til gjenreising av et snekkerverksted.

2013: Lier Husflidslag fikk 40.000 kroner til utstyr og drakter til sommerferietilbudet Tidsreisen.

2007: Lier Bygdetun fikk 215.000 kroner til elementscene og lydanlegg.

2005: Lier Bygdetun fikk 150.000 kroner til et stabbur.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?