Gjerdrum Idrettslag

Gjerdrum Idrettslag får 300.000 kroner til løypemaskin.

Idrettslaget har omtrent 1850 medlemmer hvorav 1100 er barn og unge. De har ansvaret for alle løypene i Gjerdrum samt tilstøtende områder mot Skedsmo, Nittedal og Holter. De opererer i et forholdsvis snøsikkert område og har normalt løyper tilgjengelig tidlig på sesongen. Dette kommer både egne aktive utøvere og innbyggerne i store deler av Romerike til gode. Etter erfaring med en gammel maskin, ønsker de å kjøpe en helt ny prepareringsmaskin. Denne vil de trenge i løpet av de nærmeste årene, og for å spare til ny starter de i god tid med å samle inn penger. I tillegg til å søke fond- og stiftelser vil de sette i gang med en innsamlingskampanje blant kommunens innbyggere. Innbetalingsblanketter med informasjon om løypedrift vil bli distribuert til alle husstander i kommunen og omegn. Samtidig vil de sette opp kasser med innsamling av penger på skistuene i Romeriksåsen samt på de p-plassene som benyttes av skiløpere som skal ut på tur.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?