Gjerdrum orienteringslag og Nannestad historielag

Gjerdrum orienteringslag og Nannestad historielag får 90000 kroner til et nytt turorienteringskart over Holkebymarka i Maura og informasjonstavler ved alle kjente kulturminner i det samme området. Orienteringslaget arrangerer turorientering og har opplæring i bruk av kart og kompass. Opplæringen skjer blant annet i samarbeid med skolene i lokalmiljøet. Postfinner´n er et flott tilbud til alle turglade innbyggere i kommunen og hver år plasseres over hundre poster ut i de mest populære turområdene. Dette tilbudet har blitt utvidet gjennom et samarbeid med Nannestad historielag, hvor poster har blitt knyttet opp mot kulturminner i marka. Kartgrunnlaget for Holkebymarka er for unøyaktig, men med denne gaven kan orienteringslaget og historielaget sammen lage et detaljert turorienteringskart som også kan brukes til å stedfeste kulturminner.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?