Gjerdrum Skolekorps

Gjerdrum Skolekorps får 50.000 kroner til kjøp av nye, og reparasjon av gamle instrumenter. Korpset har hatt god vekst de siste årene og gleder seg over stadig flere aspiranter.

Veksten har de blant annet fått gjennom prosjektet Blås i skolen. Gjennom dette prosjektet får alle tredjeklassinger korpsopplæring over seks uker som del av den ordinære musikkundervisningen på skolen. Kurset avsluttes med en foreldrekonsert hvor også skolekorpset deltar. På denne måten har mange barn fått prøve hvordan det er å spille i korps og med det blitt med korpset i etterkant av skoleprosjektet.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?