Gjersjøelva natur- og kulturpark

Gjersjøelva natur- og kulturpark får 200000 kroner til ferdigstilling av kvernhus. Utviklingen av parken er et samarbeidsprosjekt mellom Oppegård jeger- og fiskeforening, historielaget, Naturvernforbundet, grunneiere og Oppegård kommune. De jobber for å skape Gjersjøeldalen til et område for natur, kultur og miljøvern og åpne for rekreasjon og friluftsliv. Med et kvernhus kan de vise hvordan kornet ble malt til mel i tidligere tider. Kvernhuset vil bli laftet og blir stort nok til å ta i mot skoleklasser.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?