Gjersjøelva natur- og kulturpark

Gjersjøelva natur- og kulturpark får 200.000 kroner til fullføring av stien langs Gjersjøelva.

Gjersjøelva natur- og kulturpark er et samarbeidsprosjekt mellom flere frivillige organisasjoner. De jobber mye på dugnad og jobber nå blant annet med å få fullført en sti i bratt terreng ved Gjersjøelva. Området er et populært utfartssted for folk i Follo nord og Oslo syd. Området er rikt på historie og kulturminner, såvel som at det er det området i Oppegård kommune med rikest biologisk mangfold. Et spennende utfartsområde, og Sparebankstiftelsen DNB bidrar med gave til fullføring av stien.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?