“Gjøken”

Furuset bibliotek og aktivitetshus får 90.000 kroner til fysiske installasjoner.

Biblioteket er en sentral møteplass for barn og ungdom i området. Fubiak Ung er ungdomsavdelingen på huset, som har ungdomskveld tre kvelder i uka, med ulike aktivitetstilbud. Nå ønsker de å utvikle et eget rom ved navn “Gjøken”, som skal være et sted for samtale og refleksjon. Her skal det være ungdomsarbeidere som jobber med samtalegrupper og daglig oppfølging av ungdommer gjennom ulike aktiviteter og tiltak. Rommets utforming og installasjoner utformes i dialog med ungdommene selv. Ungdommene skal også være med på frivillig dugnadsinnsats under bygging, og videre vedlikehold.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?