Gjør et spikk og smi mens jernet er varmt

Studieforbundet kultur og tradisjon får 10.000 kroner til elevverksteder i spikking og smiing.

TREseminaret på Dovre er et arrangement med høyt faglig kvalitativt innhold for å utvikle regional og nasjonal kompetanse innen restaurering, ressursutvikling og håndverkstradisjoner relatert til bruk av tre og skog. De siste årene har de også vektlagt aktiviteter for barn og unge. Seminaret skal inneholde tilbud som skaper interesse og nysgjerrighet hos barn og unge om ulike håndverksteknikker med vekt på tre som materiale. Skoler i regionen inviteres til å delta, og til sommeren vil de utvide tilbudet med midler fra Sparebankstiftelsen.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?