Gjøre fellesarealer mer tilgjengelig ved utbedring av stier

BJØRNELIA VEL får 40 863 kroner til forbedret tilgjengelighet til friarealer

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?