Gjøre hovedhuset på Kristenbråten tilgjengelig for lokalmiljøet

KRISTENBRÅTENS VENNER får 220000 kroner til restaurering av hovedhuset på tunet

Tunet i Kristenbrøten består i dag av fem bygg som har kommet med på turkartet til Gol kommune. Byggene settes nå i stand av venneforeningen slik at de kan huse små sammenkomster for lag og foreninger. Det planlegges blant annet for baksthus, oppholdsrom og møtelokaler. Nye stier er ryddet og merket, og venneforeningen har også skaffet benker til folk som ferdes i området. Tunet blir slått og vedlikeholdt slik at det skal være attraktiv for turgåre. På sikt er planen å drive jordbruk på gamlemåten og inkludere barnehager, skoler, eldre og demente. Venneforeningen ønsker også å tilby kurs i gamle arbeidsteknikker som skigard, hesjing, ljåslått og dyrehold. De ser også for seg solfest, julemarked og høstmarked. Nå er det den store hallingstua som står for tur. Noe av arbeidet må utføres av fagpersoner, mens alt annet skal utføres på dugnad.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?