Gjøvik Husflidslag

Gjøvik Husflidslag får 180.000 kroner til snekkerverksted.

Gavemottaker holder til på Eiktunet kulturhistorske museum og bidrar til å opprettholde og formidle kulturminner og historie, gjennom kurs og kompetanseoverføring. Det viktigste målet med Husflidlaget er å bidra til å skape interesse for vår egen fortid, og å bevare håndverkstradisjoner. De tre siste årene har laget organisert kurs og temakvelder for barn og ungdom. Dette er et prioritert satsningsområdet for foreningen. Nå skal de sette i gang prosjekt “Snekkerverksted”. Prosjektet har som mål å lære barn og ungdom gamle håndverkstradisjoner, med spesiell fokus på trearbeider. De vil etablere et godt egnet og trygt miljø for barne- og ungdomsgruppa i Nerbystabburet. For å få til dette trenger prosjektet tilskudd til maskiner og håndverktøy, som er av god kvalitet og trygt for barn å bruke. Husflidslaget har en avtale med Mjøsmuseet og Gjøvik kommune om at trevirke tas ut lokalt.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?