Gjøvik Røde Kors Hjelpekorps

Gjøvik Røde Kors Hjelpekorps får 30.000 kroner til GPS’ er.

Korpset har rundt 40 aktive medlemmer som stiller opp ved behov. De jobber aktivt for at medlemmene skal beherske vanskelige forhold i naturen og at de skal kunne bistå folk i nød. Medlemmene er i alderen 17 til 55 år og antallet øker fra år til år. Korpset har 2 GPS’er, men for å kunne drive et korps av denne størrelsen har de et stort behov for å utvide utstyrsbeholdningen.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?