Gjøvik skole SFO

Gjøvik skole SFO får 55.000 kroner til aktivitetsutstyr.

Skolefritidsordningen har lokaler i et av skolens bygg hvor de deler gymsal, kjøkken og et rom med skolen. De vil skape en avdeling i SFO-bygget som de vil kalle et “aktivitetssenter”. Målet for prosjektet er å skape et aktivitetslokale hvor alle barn kan sosialiseres og møtes sammen til lek og moro. Ettersom idrettsgrupper og lag ukentlig låner lokalene, vil også barna i nærområdet dra nytte av tiltaket.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?