Glede og mestring i Grønnsakslandet

OSLO KOMMUNE BYDEL 15 SØNDRE NORDSTRAND fikk 1 415 600 kroner til lønnsmidler til undervisning og ettermiddagsaktivteter i 2024

Søndre Aas gård og miljøsenter er åpen for alle og samarbeider med lokale skoler om dyrking og formidling i deres grønnsakshage. Har per i dag opplegg for 3.-4. trinn, og ønsker å utvide dette til 5.-6. trinn. De vil også øke aktiviteten på ettermiddag, og vil arrangere en ukentlig grønnsaks- og håndverksklubb slik at barna kan komme dit også i fritiden. Søndre Aas gård og miljøsenter har fått 1 415 600 kr i støtte til undervisning, aktiviteter og fritidsklubb.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?