Glede, samarbeid og kontakt mellom generasjoner

TØNSBERG KOMMUNE får 10 000 kroner til utstyr til Eik sykehjem for å gjennomføre aktivitetsdager med unge

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?