Globalt forum for ytringsfrihet

WORLD EXPRESSION FORUM AS får 3090000 kroner til pilotprosjekt

World Expression Forum skal arrangere en årlig konferanse på Lillehammer og være et internasjonalt møtested for ytringsfrihet. Gjennom medvirkning fra unge og ved å kartlegge, undersøke og koordinere ulike samarbeidsforum skal de gjennomføre et pilotprosjekt hvor de samler aktørene som jobber med unges deltagelse i demokratiet nasjonalt og internasjonalt.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?