Glokale stemmer

STIFTELSEN TEKSTLAB får 3600000 kroner til gjennomføring av TeksLab med breddeprogram, fordypningsprogram og visnings- og fagarena i årene 2023-2025

TekstLab ble etablert i 2008 og er en tverrfaglig utviklingsarena og et kompetansemiljø for skapende kunstprosesser. De arbeider for et mer mangfoldig kunst- og kulturliv ved å gi flest mulig barn, ungdom og kunstnere en reell mulighet til å uttrykke seg på egne premisser, og er en arena for å få frem nye stemmer, fortellinger og produksjoner i scenekunsten. Deltakerne kommer med egne ideer til tekster og fortellinger, og arbeider sammen med høyt kvalifiserte scenekunstnere og veiledere for å finne frem til hvordan teksten kan utvikles og få et særpreget scenisk uttrykk. Deltakerne i TekstLab er både barn, ungdom og unge eller veletablerte scenekunstnere.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?