God Børs Venner

God Børs Venner får 100000 kroner til nytt råseil til God Bør. God Børs Venner er en venneforening rundt skoleskipet God Bør. Sjøskolen er en alternativ ungdomsskole i Asker kommune, og driften er knyttet til håndverksaktiviteter. Elevene drifter båt og utstyr slik at dette kan benyttes i skoleaktivitet og lokalmiljø. Skoleklasser får dagtilbud innenfor fiske, sjøvett og seiling av tradisjonsbåt. Båten er en 50 fots fembøring med råseil. Linseilet må fornyes i løpet av et år for at driften skal kunne opprettholdes .

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?