God helse for bedre læring

Viken fylkeskommune fikk 40 millioner kroner i 2019 til prosjektet RØRE Viken.

Våk skole i Våler har vært RØRE-skole i tre år. (Foto: Viken fylkeskommune)

Prosjektet RØRE 6-19 har pågått i Østfold i 3 år, med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB, og handler om at god helse, god fysisk form, bra mat og nok søvn er viktige forutsetninger for læring. Rundt 100 skoler er i dag med i prosjektet som har ført til mange spennende initiativ. Prosjektet evalueres fortløpende av blant annet Høgskolen i Østfold.

Fra 2020 skal prosjektet videreføres i det nye storfylket Viken, og fylkeskommunen får støtte til gjennomføringen.

– En god idé og et lite prosjekt kan skape noe stort

– Røre Viken er et godt eksempel på at en god idé og et lite prosjekt kan skape noe stort. Det hele begynte med at Skjønhaug skole i Trøgstad fikk midler til sitt «Løp og spis»-prosjekt i 2015. Ildsjelene herfra laget deretter RØRE 6-19 for alle skolene i Østfold, med mat og fysisk aktivitet som gir læring og en bedre skolehverdag. Sparebankstiftelsen DNB er glad for å kunne bidra til at å utvide dette til hele det nye storfylket Viken. Særlig positivt er det at prosjektet engasjerer både skolen, elevene selv, lokal frivillighet og foresatte, sier André Støylen, administrerende direktør i Sparebankstiftelsen DNB. 

Pengene som RØRE Viken forvalter skal blant annet gå til en tilskuddsordning der skolene kan søke om midler for å gjennomføre folkehelseprosjekter som de har tro på. Det kan være alt fra en bålpanne til å servere god og næringsrik mat på til aktivitetsløyper eller undervisningsmateriale til fysisk aktiv læring.

I tillegg bidrar RØRE Viken med kompetanse, inspirasjon og motivasjon gjennom et ambassadørprogram og nettverk som skolene deltar i.

Se også

Økt arbeidslyst på Østfold-skoler

Prosjekt-rore-6-19

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?