Gode sykkelruter

Syklistenes Landsforening fikk 300.000 kroner i 2015 til beskrivelse av sykkelturer, kartmerking og fotografering.

Som en del av Friluftslivets År 2015 skal det etableres nye og gode sykkelruter i bynære områder.

Foreningen arbeider for å gjøre sykkel til et mer attraktivt fremkomstmiddel og vil skape et bedre forhold for sykkeltrafikken. Hovedmålgruppen for dette prosjektet er barnefamilier og målet er at de unge skal lære sykkelglede og heller sykle til skolen, fremfor å bli kjørt med bil.

De nye sykkelrutene skal beskrives både med tekst og foto og vil være tilgjengelig i kartversjon på nett og i nyhetsbrev. Dette skal gjøres i samarbeid med den lokale kommune og med lokale barneskoler.

Aktivitetene planlegges sentralt, men gjennomføres lokalt. I løpet av 2015 skal også lokallag i Syklistenes Landsforening gjennomføre gratis fellesturer.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?