Golf som plattform for livsmestring

FFHR FORENINGEN FOR HELHETLIG RUSPOLITIKK får 3000000 kroner til utvikling av prosjektet “Ett slag av gangen”

Stiftelsen har ved flere anledninger støttet Fotballstiftelsen og gatelagene i norsk fotball. Det har blitt en suksesshistorie som har spredt om seg til hele landet, og som i dag har mange og stabile støttespillere. Søker til dette prosjektet har vært sentral i den prosessen, og vil nå bruke erfaringene til å bygge et tilbud for dem som i mindre grad passer inn i lagidrett eller strukturen til en fotballklubb.

I møter med foreningen har vi også spurt noe om hvilke øvrige ressurspersoner som er tenkt å bidra i dette prosjektet, og svarene vi har fått gjør oss temmelig trygge på at det her er et apparat som er godt skikket og har rett erfaring for oppgaven. Nettverket av andre organisasjoner som samarbeider med dem er også tillitsvekkende. Ikke minst har golfforbundet vist stor interesse for å delta tidlig, noe som ikke var tilfelle med fotballforbundet da gatelagene ble startet opp. Golfforbundet har også vist til gode resultater med sitt tiltak “Golf – grønn glede” som i noen grad overlapper med dette tiltaket og som allerede har fått mennesker tilbake i arbeid etter først å ha vært innom en rekke institusjoner.

Vi avkorter beløpet noe, men tror ikke foreningen vil ha store problemer med å etablere tilbudet i større grad. De har gode referanser og vi synes det er viktig at tiltak som dette sees og følges av mange. Vi er den første større instansen som søkes, mens andre kilder har søknadsfrister mot slutten av året. Beløpet som er innstilt tilsvarer tildeling til Fotballstiftelsen i 2018.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?