Golia vel

Golia vel får 200.000 kroner til nytt grusdekke og tilrettelegging for is.

Velforeningen jobber for alle som bor på Golia skal trives sammen og de er opptatt av et godt bomiljø. De arrangerer konserter, foredrag, juletrefester og dugnader. I nærmiljøet finnes det en lekepark som trenger oppgradering. Den ligger svært sentralt til og er et naturlig turmål for lokalsamfunnet og for barnehager og skoleklasser, vinter som sommer. Overflaten er imidlertid i dårlig forfatning, noe som vanskeliggjør islegging. Nytt grusdekke vil komme mange barn og unge til gode.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?