Gøy på Lågøya

DNT OSLO OG OMEGN fikk 430 000 kroner til Friluftsaktiviteter i 2024

DNT og deres medlemsforeninger jobber for at barn og unge skal mestre friluftslivet og få gode opplevelser i naturen. Dette skjer gjennom aktiviteter både i fjellet, i nærmiljøet og ved sjøen. På Lågøya skal aktivitetsledere, i en periode i løpet av sommeren, legge til rette for friluftsaktiviteter for barnefamilier. I tillegg vil det, i samarbeid med Barnas Turlag, gjennomføres en aktivitetshelg hvor barn på tvers av lokale turlag får anledning til å delta i ulike aktiviteter, og hvor frivillige aktivitetsledere også får mulighet til å utveksle erfaringer og bygge kompetanse.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?