GPS-løyper på Hamar

Hamar Naturskole får 45.000 kroner til GPS´er og informasjonstavler.

Hamar Naturskole er en del av grunnskoletilbudet i Hamar kommune. Skolen har som formål å styrke den praktiske undervisningen i natur- og miljøfaget, og dermed skape en dypere forståelse av sammenhengen i naturen. I tillegg jobber skolen mye med tilrettelegging av friluftslivopplegg for skoleklasser.

Gjennom bruk av GPS ønsker man å stimulere og motivere barn og ungdom til å gå på oppdagelsesferd i naturen. Planen er å etablee GPS-løyper to steder i Hamarområdet. Det vil bli satt opp GPS-poster med informasjonsplakater med noen spørsmål og naturinformasjon. Brukerne av GPS-løypa vil bevege seg fra post til post ved hjelp av GPS. En flott aktivitetstilbud, og gaven fra Sparebankstiftelsen DNB vil forhåpentligvis bidra til at mange finner neste post.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?