Graffitiverksted for ungdom i Eidsvoll

EIDSVOLL KOMMUNE får 150000 kroner til grafittiverksted for ungdom i Eidsvoll

Kulturavdelingen i kommunen og Ung Fritid har fått i oppdrag å male en stor vegg på bygget til Funhouse, som er et event-sted med blant annet en stor samling av gamle spill-maskiner. Funhouse brukes også som ungdomsklubb to ganger i uka og leies da av Ung Fritid. Det skal holdes forberedende tegne-workshops av og med graffiti-kunstnerne på ungdomsklubben, ca. en gang i uken over en måned. Både for å lage skisser, for at deltakerne skal lære seg å bruke utstyret, og for å formidle graffitiens historie.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?