Grafikk på videregående skole

Elevene som tar “Visual Arts” på Blindern videregående skole får under veiledning av grafiker Marianne Karlsen praktisk erfaring i ulike grafiske teknikker som linosnitt og kollografi, samt lære hvordan man kuraterer og formidler kunst i en utstilling.

Elevene har i første runde av prosjektet hatt workshop med kunstneren Marianne Karlsen i den grafiske teknikken collografi. Elevene har fått en innføring i teknikken, og i grafikk generelt, og laget sine egne trykkplater ved bruk av papp og plexiplater. De har også øvet seg hjemme ved å lage frottage av sine egne motiver. Elevene har fått prøve seg på både dyptrykk og høytrykk. De endelige resultatene, og dokumentasjon av den kreative prosessen, stilles ut på Galleri Seilet. En egen kuratorgruppe bestående av 8 elever har fått oppdraget med å sette sammen utstillingen under veiledning og dermed har elevene vært involvert helt til siste del av prosjektet.

Tildelinger

Kunst i Skolen fikk 150000 kroner til grafikkprosjekt i samarbeid med kunstnere og Blindern vgs. skoleåret 2021-22

Kunst i Skolen fikk 150.000 kroner til kunstnerbesøk, verkstedarbeid og galleribesøk i samarbeid med Blindern VGS og kunstner Marianne Karlsen skoleåret 2020-2021.

 

 

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?