Grafisk presse til Naustdal

Naustdal barne- og ungdomsskole får 20.000 kroner til grafisk presse for at barn og unge i kommunen skal kunne jobbe med grafikk i ulike former.

Naustdal kommune har kunst som satsingsområde,og ønsker å bruke kunst som brekkstang for endring. Satsingen er særlig retta mot barn og unge i kommunen. Skoler og barnehager i hele kommunen er involvert i prosjekter som har endt opp med bl.a.kunstutstillinger, kunstverksted og ulike arrangementer.

Nå ønsker de seg en dyptrykkpresse for at barn og unge skal kunne jobbe med grafikk i ulike former. Det gir en enorm mulighet til å bruke mange ulike teknikker og skape særegne uttrykk. Pressa skal stasjoneres på Naustdal skole og lånes ut til barnehager og skoler i kommunen i forbindelse med ulike kunstprosjekt.

Under større arrangement vil det være verksted for barn og unge i skolens lokaler der pressa vil være sentral. Kommunen har også en ungdomsklubb som vil kunne ha stor nytte av den grafiske pressa.

Kommunen har ingen kulturskole så dette vil være en flott mulighet for barn og ungdom til å prøve seg på ulike former for grafisk arbeid.

Naustdal barne og ungdomsskole får 20.000 kroner til grafisk presse for at barn og unge i kommunen skal kunne jobbe med grafikk i ulike former.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?