Gran bibliotek

Gran bibliotek får 87.000 kroner til lydutstyr. Bibliotek har siden innflyttingen i 2012 hatt en stor økning i antall arrangementer.

De er blitt en attraktiv samarbeidspartner for andre virksomheter, lag og foreninger, men ser at kvaliteten på arrangementene uten eget lydanlegg ikke er særlig god. I tillegg til forfattermøter arrangerer de egne eventyrstunder, kurs, foredrag, debatter og musikalske innslag hvor målgruppa er alle i Hadeland.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?