Gran Jente og Guttekorps

Gran Jente og Guttekorps får 100.000 kroner til instrumenter og noter. Korpset fyller 60 år i 2015, og har for tiden 67 medlemmer.

De driver en variert virksomhet med konserter og konkurranser på regionalt og nasjonalt nivå. Korpset er en viktig kulturformidler i nærmiljøet, de bidrar til musikalsk skolering og til samhold på tvers av alder. Nå trenger de å oppgradere instrumentparken og å investere i ny musikk.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?