Granby Gård

Inger Aslaug Granby får 300.000 kroner til å gjøre Granby gård til formidlingsarena for lokalhistorie og -kultur.

Granby går skal bli åpen og tilgjengelig for publikum gjennom ombygging av driftsbygningen til moderne utstillings- og formidlingsrom.

Den restaurerte driftsbygningen skal bli en arena for lokal historie og kulturformidling med et spesielt fokus på Selbus utvandringshistorie.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?