Granly skole i Horten

Granly skole i Horten får 8.000 kroner til utstyr til prosjektet “Hvordan kan vi utnytte naturens egne energikilder”.

På Granly Skole i Horten har de en avdeling som blir kalt “Oasen”. Dette er en avdeling som organiserer og hjelper elever med faglige eller sosiale utfordringer. I tilegg kjører de endel spennende og praktiske prosjekter i hele klasser.

Deres neste prosjekt handler om energi, vær og vind. “Hvordan kan vi utnytte naturens egne energikilder”

Elevene skal bygge vindmøller og vannmøller ved hjelp av enkelt utstyr. Ved bruk av generatorer skal elevene selv få oppleve hvor mye energi disse energikildene kan generer. Hva generer mest energi av vann og vind. Vann har f.eks en tetthet på ca 800 ganger mer enn vind. Hva slags innvirkning vil dette få? Er det alltid vind? Kan vi bruke regnvann til å lage energi? Er det alltid strømninger i vannet/flo og fjære? Elevene må selv bygge, utforske, tenke, eksperimentere, observere, måle vind og vannhastigheter og forske på ulike løsninger.

Sparebankstiftelsen DNB bidrar med gave til utstyr.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?